Willem
Engel.

Willem Engel gaat met iedereen in gesprek. Hij staat voor een eerlijk en rechtvaardige samenleving, die vanuit oprechtheid, waarheid en bovenal liefde wordt vorm gegeven.

Wie is willem ?

Na 12 jaar in het lab te hebben doorgebracht stapte hij in 2008 over naar fulltime danser/dans docent. Tot de crisis was dat zijn passie en werk.

In maart 2020 begon hij zich na het sluiten van de dansschool te verdiepen in de corona materie. Wat hij ontdekte is inmiddels de kern van de anti-maatregelen bewegingen. Het virus is veel minder dodelijk dan gedacht. Ook is een groot deel al immuun ervoor en zijn er goede behandelmethoden

Door aan de randjes te tornen van het establishment ontdekte hij een enorme corruptie rond PCR testen en vaccin producenten. OMT leden en universiteiten hebben enorme sommen geld ontvangen voor de steun van een wereldwijde vaccinatie campagne.

Nadat duidelijk werd dat de politiek niet alleen op de hoogte was maar actief mee stuurde in wat op dit moment het best te omschrijven is als coronagate, werd de stap naar de politiek een logische. De vermeende verkiezingsfraude in de VS was de druppel.

Speerpunten in de politiek visie van Willem zijn, autonomie en verantwoordelijkheid. In de geest van Pim Fortuyn wil hij terug naar kleinere organisaties, weg met de mega scholen en grote nutsbedrijven en zorg giganten, terug naar de menselijke maat.

Zijn 2 gebieden van expertise zijn onderwijs en gezondheidszorg. In het onderwijs moet naast de vaardigheden ook de mens ontwikkeld worden. Algemene vorming, filosofie en vooral emotionele ontwikkeling moeten centraal staan in het onderwijs.

In de gezondheidszorg moet korte metten worden gemaakt de verdienmodellen. Zorg gaat over welzijn. De interventie en declaratie cultuur staan zorg op maat in de weg. medicus en patient/client staan centraal in een gelijkwaardige rol van professional tot autonome bruger die samen beslissen over gezondheid. Ook de bredere kijk op gezondheid en de multidisciplinaire aanpak horen daarbij, een gezond lichaam en een gezonde geest.

 

Willem Engel
In de wetenschap moet er naast het saneren van de geldstromen voor onderzoek en het beperken van nevenfuncties van hoogleraren ook echt gekeken worden naar de wetenschapsethiek. Dat het kan betekent niet dat we het daarom willen, een speciale plek heeft daarin de gentechnologie, die ons stoffelijk leven letterlijk maakbaar en stuurbaar maakt. Ook de gain-of-function experimenten met virussen brengen een belangrijk ethisch dilemma met zich mee, hoever gaan we met meten en maken, welke dingen laten we over aan het universum en waar grijpen we in.

Voordat dit allemaal tot beleid kan worden gemaakt is er wel een enorme opgave om het politiek-media kartel aan te pakken die met 2 benen in het grote bedrijfsleven staat van de multinationals. Met stevige antikartelwetgeving en lobby restricties moet binnen een paar jaar de corruptie in Den Haag worden aangepakt. Politici mogen niet zonder meer doorstromen naar het bedrijfsleven en visa versa.

De grootste uitdaging zal echter zijn de wederopbouw van de maatschappij die enorm te lijden heeft in de huidige crisis, die naast het economische vooral ook een geestelijke emotionele en culturele crisis is die onze samenleving heeft ontwricht. Verzoenings processen ala Nelson Mandela en stimuleringsfondsen op de middenstand te herstellen staan daarin centraal.

Als wij 1 ding van deze crisis kunnen leren dan is het wat het is om mens te zijn, niet alleen als individu maar als samenleving.

Tijdlijn

Foto van Willem Engel

1996 – 2001

Bio Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden (afgestudeerd bij Ubba Tjaden)

2001 – 2002

Kiadis (Biotech startup, Leiden) (Hubertus Irth)
Foto van Willem Engel die een partner dans doet
Foto van Willem Engel

2002 – 2003

Microfluidics, Technische universiteit Twente, PhD (promoter Albert van den Berg)

2003 – 2008

Analytical Bioscience, Universiteit Leiden, PhD (Promoter Thomas Hankemeier)
Foto van Willem Engel bij het dance festival
Foto van Willem Engel bij het dance festival

2006

Pico-electro-spray device for single cell analysis

Download document